Prodejní Podmínky:

Provozovatel: Eva Baránková
Adresa provozovny: Luh 1807, 755 01 Vsetín

IČO:68151128
č.účtu: 2400332951/2010

1. Základní pravidla nákupu:

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito prodejními podmínkami, s dodacími, platebními
a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy do 1. pracovního dne prodejcem na emailovou
adresu uvedenou zákazníkem při samotné objednávce.

Zákazník je o stavu své objednávky informován pomocí elektronické pošty a objednávkového formuláře, který
je doplněný o číslo objednávky, aktuální dostupnost zboží a ceny dle aktuálních cen uvedených na našem webu.

2. Výběr zboží a objednávka

Výběr skupiny zboží můžete provést například zvolením správné kategorie.

Stažením našeho objednávkového formuláře ve formátu excejehol vyplněním a odesláním na náš email nebo adresu.

3. Platební metody

Veškeré informace o platebních metodách a dopravě jsou uvedené v podstránce DOPRAVA
Při objednávce nad 6000Kč bude požadována 50% záloha zaslaná předem na náš účet.
č.účtu: 2400332951/2010

4. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky může zákazník provést do 12 hodin od potvrzení objednávky. Po uplynutí této doby je možné provést
zrušení již jen ve vyjimečných případech:

zboží není na skladě u dodavatele

neproběhla platba za zboží

jedná se o falešnou objednávku

Zákazník je vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu (popřípadě telefonicky) o důvodu zrušení objednávky
a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.

Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani
alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová
či telefonní komunikace mezi kompetentním zaměstnancem a zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku
prodloužení expediční doby nebo nákupu zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativní řešení.

5. Cena zboží

Firma si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen (cen v katalogu nikoli na objednávce) bez předchozího upozornění.

V případě, že kompletní objednávka přesáhne částku 10000,- Kč, vyhrazuje si prodejce právo vyžadovat po zákazníkovi
platbu předem. V takovém případě je zákazník kontaktován za účelem sdělení všech potřebných informací.

6. Jak postupovat při reklamaci ?

Naše firma se snaží být našim zákazníkům pokud možno co nejblíže. Moc dobře víme, jak nepříjemné je uplatňovat
na nějaké zboží reklamaci. Abychom však mohli zákazníkovi vyjít co možná nejvíce vstříc, očekáváme následující:

Připravte si prosím dodací list od zásilky, na kterou Vám zboží bylo doručeno.

Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit kopii dodacího listu, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný
popis vady výrobku.

Balíček zabalte. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu.

Takto připravené zboží, odešlete jako balík poštou na naši adresu (viz nahoře).

7. 14 denní záruka vrácení peněz

V souladu se zákonem č.367/2000sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí za
předpokladu, že byla kupní smlouva uzavřena prostředky na komunikaci na dálku a nebylo podepsáno prohlášení
o uzavření standardní kupní smlouvy. Pokud chce zákazník uplatnit toto právo, vrácené zboží musí splňovat následující
podmínky:

musí být kompletní (návod, záruční list, příslušenství)

musí být v originálním naprosto neporušeném obalu

musí být v tom samém stavu jako v době převzetí, to jest nepoužité

nesmí být viditelně poničené

musí být vráceno včetně dokladu o koupi

Toto nelze uplatnit u zboží jako jsou knihy, CD, audio a videokazety a zboží u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto
zboží tzv. pečeť kvality a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno.

8. Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu telefonicky, e-mailem, nebo písemně na adresu provozovny provozovatele.

Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo
předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy
například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil
kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv
na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce).
V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění,
má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za
zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného
používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto
původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených,
popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu
konkrétního zboží.

 


Top